Tuesday Jul 23, 2024

ஹுலிகெம்மன கொல்ல சிவன் கோயில், கர்நாடகா

முகவரி

ஹுலிகெம்மன கொல்ல சிவன் கோயில், பி.என். ஜலிஹல், ஹுலிகெம்மனா கொல்லா, கர்நாடகா 587201

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

பச்சங்குதாவிற்கு அருகிலுள்ள பட்டக்கலுக்கு சுமார் 4 கி.மீ தூரத்தில், ஹுலிகெம்மன கொல்ல சிவன் கோயில் நடு காட்டில் அமைந்துள்ளது. பட்டக்கல்லில் இருந்து 7 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள ஹுலிஜெம்மனா கொல்லாவில் சாளுக்கியர்களின் ஆட்சியின் போது கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம். இந்த சிறிய கோயில் சிவபெருமாணுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் முற்றிலும் இடிந்து கிடக்கிறது.

புராண முக்கியத்துவம்

சாளுக்கிய வம்சத்தின் போது லிங்கங்களுடன் கூடிய பதினொரு கோயில்களும், கோபுரம் இல்லாத மற்றொரு லிங்கமும் உள்ளன, அதில் ஒரு கல்வெட்டு உள்ளது, இது இரண்டாம் விக்ரமாதித்யாவின் இறுதி சடங்கு கலசத்தை தாங்கும் ஆலயமாக விளங்கியது. பட்டக்கல்லு அருகே ஹுலிகெம்மன கொல்லாவில் உள்ள பழங்கால கோவிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் இந்த இடம் ஒரு காலத்தில் சாளுக்கிய வம்சத்தின் அரச புதைகுழியாக இருந்திருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

காலம்

7 ஆம் நூற்றாண்டு

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

பட்டக்கல்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

பாகல்கோட்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

பெல்காம்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top