Tuesday Jul 23, 2024

லோல்லி சிவன் கோயில், கம்போடியா

முகவரி

லோல்லி சிவன் கோயில், கம்போடியா

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

கம்போடியாவின் அங்கோர் நகரில் 9 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மூன்று இந்து கோவில்கள் உள்ளன. ரோலூஸ் குழு என்று அழைக்கப்படும் இக்குழுவில் வடக்கில் உள்ளது, இந்த லோல்லி சிவன் கோயில். iவற்றில் மற்ற இரண்டு ப்ரக்கோ மற்றும் பக்காங். ரோலூஸில் ஒரு காலத்தில் ஹரிஹராலய நகரத்தின் ஒரு பகுதியாக கட்டப்பட்ட மூன்று கோயில்களில் கடைசியாக லோல்லி இருந்தது, 893 ஆம் ஆண்டில் கெமர் மன்னர் முதலாம் யசோகவர்மன், இதை சிவனுக்கும் அரச குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அர்ப்பணித்தார். “லோல்லி” என்ற பெயர் “ஹரிஹராலயா” என்று பொருள்படும். தீவு கோயிலாக இருந்த லோல்லி, இப்போது வறண்ட இந்திரததக பாரேயின் மையத்திற்கு சற்று வடக்கே ஒரு தீவில் அமைந்திருக்கிறது.

புராண முக்கியத்துவம்

லோல்லி நான்கு செங்கல் கோயில் கோபுரங்களை ஒன்றாகக் கொண்டுள்ளது. இராஜா தனது முன்னோர்களுக்காக லோல்லியைக் கட்டினார். ஒன்று அவரது தாத்தாவுக்கு, ஒன்று பாட்டிக்கு, ஒன்று தந்தைக்கு, ஒன்று தாய்க்கு. முன் இரண்டு கோபுரங்கள் ஆண்களுக்கும், பின்புறம் இரண்டு கோபுரங்கள் பெண்களுக்கும் உள்ளன. இரண்டு உயரமான கோபுரங்கள் அவரது தாத்தா பாட்டிகளுக்காகவும், இரண்டு குறுகிய கோபுரங்கள் அவரது பெற்றோருக்காகவும் உள்ளன. இன்று, கோயில் ஒரு மடத்திற்கு அடுத்ததாக உள்ளது, 9 ஆம் நூற்றாண்டில் இது ஒரு ஆசிரமத்திற்கு அடுத்ததாக இருந்தது. கோயிலின் கோபுரங்கள் அவற்றின் கதவுகள், செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் மற்றும் கதவுகளைச் சுற்றியுள்ள செதுக்கப்பட்ட துவாரபாலகர்கள் உள்ளிட்ட அலங்காரம் பெயர் பெற்றவை. கோயில் முற்றிலும் தற்போது இடிந்து சிதைந்து அழிவில் உள்ளது.

காலம்

9 ஆம் நூற்றாண்டு

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளம்

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

பிரசாத் பகாங்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

சீம்ரீப்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

சீம்ரீப்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top