Wednesday Jul 24, 2024

தேராஹி சிவன் மந்திர், மத்தியப்பிரதேசம்

முகவரி

தேராஹி சிவன் மந்திர், தேரை, மத்தியப்பிரதேசம் – 473990

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

சைவ மடாலயம் இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஷிவ்புரி மாவட்டத்தில் உள்ள தேராஹி என்ற சிறிய கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பழமையான மடமாகும். சிவன் மடாலயம் மஹ்வார் ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது. இந்த மடம் இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இன்றைய தேராஹி மற்றும் மஹுவா கிராமம் பண்டைய தேராம்பியாக இருக்கலாம். தேராஹி கிராமத்தில் சைவ மடாலய இடிபாடுகள் இருப்பதை சான்றளிக்கும் வகையில் தேராம்பி சைவ பாரம்பரியத்தின் இடமாக இருந்தது. மட்டமயுரா பிரிவு தேராஹியில் நிறுவப்பட்டது. மடாலயம் அனைத்து பக்கங்களிலும் அறைகளால் சூழப்பட்ட பெரிய அமைப்பைக் கொண்ட எளிய அமைப்பாகும். மடாலயம் தற்போது நல்ல நிலையில் இல்லை.

காலம்

1000 ஆண்டுகள் பழமையானது

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் (ASI)

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

ரன்னோட்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

பதர்வாஸ்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஷிவபுரி

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top