Friday Jun 14, 2024

ஸ்ரீ முக்காந்தேஸ்வராலயம், தெலுங்கானா

முகவரி

ஸ்ரீ முக்காந்தேஸ்வராலயம், சூர்யபேட்டா – கம்மம் சாலை, குசுமஞ்சி, தெலுங்கானா 507159

இறைவன்

இறைவன்: சிவன், விஷ்னு, சூர்யா

அறிமுகம்

குசுமஞ்சி கிராமம் கம்மம்-ஹைதராபாத் நெடுஞ்சாலையில் கம்மத்திற்கு மேற்கே 21 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. கம்மம் தெலுங்கானாவின் தலைநகரான ஹைதராபாத்துடன் சுமார் 195 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. முக்காந்தேஸ்வரலயம் மூன்று சன்னதிகளை கொண்டுள்ளது. அவை சிவன், விஷ்ணு, சூர்யா ஆகிய ஆலயங்கள். ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் கர்ப்பக்கிரகம் மற்றும் அந்தராலா ஆகியவை பொதுவான 16 தூண்கள் கொண்ட மண்டபத்துடன் உள்ளன. ஒவ்வொரு கோவிலிலும் ஒரு சிறிய போர்டிகோ உள்ளது. இந்த கோவில்கள் வடக்கு நோக்கி உள்ளன. மூன்று சன்னதிகளுக்கு முன்னால் உள்ள பொதுவான ரங்கமண்டபத்தின் 16 தூண்களில், மத்திய சன்னதிக்கு முன்னால் உள்ள மைய 4 தூண்கள் மிகவும் மெருகூட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் எதிர் திசையில் ஸ்வான்களின் சிற்ப உருவங்களை சித்தரிக்கின்றன. கட்டிடக்கலையின்அடிப்படையில் இந்த கோயில் 13 முதல் 14 ஆம் நூற்றாண்டு கோவிலாக இருக்கலாம்.

காலம்

13 ஆம் நூற்றாண்டு

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

குசுமஞ்சி

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

ஹைதராபாத்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஹைதராபாத்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top