Saturday Jun 15, 2024

மஹுவா சிவன் கோவில், மத்தியப்பிரதேசம்

முகவரி

மஹுவா சிவன் கோவில், மத்தியப்பிரதேசம்

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

மஹுவா சிவன் கோயில், இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் சிவபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள மஹுவா என்ற சிறிய கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இக்கோயில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மஹுவா கிராமம் அதன் மூன்று பழமையான கோவில்களுக்கு புகழ் பெற்றது. ரானோட் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதுமதியே மஹுவாவாக இருக்கலாம்.

புராண முக்கியத்துவம்

இது மஹுவாவில் உள்ள ஆரம்பகாலக் கோவில் மற்றும் ஏழாம் நூற்றாண்டினை சேர்ந்தது என்று கோவிலின் கல்வெட்டின் அடிப்படையில் கூறலாம். இந்த கோவிலில் கோபுரம் இல்லாமல் கட்டப்பட்டுள்ளது, இது பொதுவாக ஆரம்ப கால கோவில்களின் பண்பாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆலயம் கருவறை, அந்தராளம் மற்றும் முக மண்டபத்தை கொண்டுள்ளது. கருவறை கதவு முடிக்கப்படாமல் கிடக்கிறது, ஏனென்றால் எந்த அலங்காரமும் இல்லாத வெற்று கதவு. இடது அடிப்பகுதியில் யமுனா ஆமை மீது நின்று குடை தாங்கியவருடன் காணப்படுகிறாள். தற்போது கருவறை காலியாக உள்ளது. கோவில் பஞ்சரத பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. விநாயகர், இரண்டு கரங்களுடன் நின்று காட்சியளிக்கிறார், தெற்கு இடத்தில், துர்கா மேற்கு இடத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினியாகவும், விஷ்ணு வடக்கு ஒன்றில் வராஹராகவும் இருக்கிறார்.

காலம்

7 ஆம் நூற்றாண்டு

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் (ASI)

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

மஹுவா

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

பதர்வாஸ்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

பூபால்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top