Tuesday Jun 25, 2024

பீமெனகாஸ் கோவில், கம்போடியா

முகவரி

பீமெனகாஸ் கோவில், க்ரோங் சீம் ரீப், அங்கோர், கம்போடியா

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

கம்போடியாவின் அங்கோரில் உள்ள பீமெனகாஸ் அல்லது விமெனகாஸ், 10 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், இராஜேந்திரவர்மனின் ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்ட க்ளெங் பாணியில் உள்ள இந்து கோவிலாகும், பின்னர் அது முதலாம் சூர்யவர்மனால் மூன்று அடுக்கு பிரமிட்டின் வடிவத்தில் கோவிலாக முடிக்கப்பட்டது. இந்த கோவில் இந்து கடவுளான சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து கோவிலாக மூன்று அடுக்கு பிரமிடு வடிவத்தில். பிரமிட்டின் மேல் ஒரு கோபுரம் இருந்தது, மேல் மேடையின் விளிம்பில் காட்சியகங்கள் உள்ளன. பாஃபுவானுக்கு வடக்கே அங்கோர் தோம் அரச அரண்மனையின் சுவர் உறைக்குள் பீமெனகாஸ் அமைந்துள்ளது.

புராண முக்கியத்துவம்

முதலாம் சூர்யவர்மனின் தலைநகரின் மையப்புள்ளியாக இந்த கோவில் இருந்தது. அவரது ஆட்சியில் இருந்து அங்குள்ள கட்டிடங்கள் 600 முதல் 250 மீ, ஐந்து கோபுரத்துடன், மற்றும் தெற்கு மற்றும் வடக்கு க்ளெங் உள்ளடக்கிய சுவரால் மூடப்பட்டுள்ளது. பிமேனகாஸ் க்லேங் பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. பீமெனகாஸ் என்ற பெயர் உண்மையில் “வான அரண்மனை” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் இராஜேந்திரவர்மாவின் ஆட்சியின் போது 10 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கட்டுமானம் தொடங்கியது மற்றும் முதலாம் சூர்யவர்மனால் நிறைவடைந்தது. இது முதலாம் சூர்யவர்மனின் மாநில கோவிலாகவும் அவரது தலைநகரின் மைய புள்ளியாகவும் ஆனது. இந்த கட்டமைப்பை மன்னர் ஏழாம் ஜெயவர்மன் தனது தனிப்பட்ட கோவிலாகப் பயன்படுத்தினார் மற்றும் இது ஒரு வகை களிமண்ணில் வடிவமைக்கப்பட்டது. மேல் தளத்தின் விளிம்பில் காட்சியகங்கள் உள்ளன. அங்கோரில் கட்டப்பட்ட முதல் வால்ட் காட்சியகங்கள் இவை. ஒவ்வொரு அடுக்குகளின் மூலைகளிலும் பாதுகாவலர் யானை சிலைகள் உள்ளன. அடிவாரத்தில், அமைப்பு 82 அடி (35 மீட்டர்) நீளமும் 91 அடி (28 மீட்டர்) அகலமும் கொண்டது. மிகவும் செங்குத்தான படிக்கட்டு மேலே செல்கிறது. நான்கு பக்கமும் சிங்க சிலைகளால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

காலம்

10 ஆம் நூற்றாண்டு

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளம்

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

க்ராங் சீம் ரீப்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

சிசோஃபம் நிலையம்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

சீம் ரீப்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top