Wednesday Jul 24, 2024

பிரசாத் கிராப், கம்போடியா

முகவரி

பிரசாத் கிராப், ஸ்ராயோங் கம்யூன், குலன் மாவட்டம், கம்போடியா

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

பிரசாத் க்ராப் குலன் மாவட்டத்தில், ஸ்ராயோங் கம்யூன், ஸ்ராயோங் சியுங் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. பிரசாத் க்ராப் என்பது வடக்கு கம்போடியாவில் உள்ள சியெம் ரீப்பில் இருந்து 120 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தொலைதூர தொல்பொருள் தளமாகும். பிரசாத் க்ராப் இரண்டு மைய சுற்றுசுவர்களை கொண்டுள்ளது. மையத்தில், மூன்று உயரமான செங்கல் கோபுரங்கள் நிற்கின்றன, அவை அனைத்தும் அவற்றின் முன் சுவர்களை இழந்துள்ளன. பிரதான குழுவை எதிர்கொள்ளும் இரண்டு செங்கல் பிரசாத்தின் எச்சங்கள் மட்டுமே தற்போது உள்ளன. 937 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோயில். கருங்கல்லால் கட்டப்பட்ட 3 கோபுரங்களைக் கொண்ட கோயில். இன்று அனைத்து கோபுரங்களும் மோசமாக சேதமடைந்துள்ளன; தீ சேதம் மூலம் மேற்கு முகப்புகள் அழிக்கப்படுள்ளது. சேதம் வேண்டுமென்றே அல்லது பொதுவான வடிவமைப்பு குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம்.

காலம்

937 ஆம் ஆண்டு

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய மையம்.

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

ஸ்ராயோங் சியுங், கோ கெர்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

குலன், கோ கெர்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

சீம் ரீப்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top