Monday Jun 24, 2024

பாக்ஸி சாம்க்ராங் கோயில், கம்போடியா

முகவரி

பாக்ஸி சாம்க்ராங் கோயில், அங்கோர் தொல்பொருள் பூங்கா, க்ராங்சீம் ரீப் – 17000, கம்போடியா

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

பாக்ஸி சாம்க்ராங் என்பது அங்கோரில் தெற்கு வாயிலுக்கு அருகில் காணப்படும் 10 ஆம் நூற்றாண்டின் கோயில் ஆகும். ஒற்றை பிரசாத் கோபுரத்துடன் கூடிய மிக செங்குத்தான பிரமிடு கோயில் சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இந்து சன்னதியாக கட்டப்பட்டது. பாக்ஸி சாம்க்ராங் என்ற பெயர் “அதன் இறக்கையின் கீழ் தங்குமிடம்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கோயில் 10 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் முதலாம் ஹர்ஷவர்மன் என்பவரால் கட்டப்பட்டது. அவரது ஆட்சியின் பின்னர், கெமர் இராஜ்ஜியத்தின் தலைநகரம் அங்கோரின் வடக்கே கோஹெருக்கு மாற்றப்பட்டது. 948 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் ராஜேந்திரவர்மன் மன்னரால் இந்த கோயில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு சிவணுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. கோயிலின் கிழக்கே ஒரு செங்கல் சுவரின் எச்சங்களும், சிங்கங்களால் செதுக்கப்பட்ட ஒரு கோபுரமும் உள்ளன. ஒரு சில படிகள் மற்றும் சிங்கம் அனைத்தும் இன்றும் உள்ளன. படிப்படியான பிரமிடு நான்கு லேட்டரைட் அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. மிகக் குறைந்த அடுக்கு 27 மீட்டர் நீளம், 4 வது அடுக்கு 15 மீட்டர். சதுர, சமச்சீர் அமைப்பு 13 மீட்டர் உயரத்தை அடைகிறது.

காலம்

10 ஆம் நூற்றாண்டு

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

அங்கோர் தோம்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

சீம் ரீப்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

சீம் ரீப்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top