Monday Jun 24, 2024

ஜுனா கோட்டை சமணக்கோவில், இராஜஸ்தான்

முகவரி

ஜுனா கோட்டை சமணக்கோவில், பார்மர் மாவட்டம், பார்மர் மாவட்டம், இராஜஸ்தான் – 344001

இறைவன்

இறைவன்: தீர்த்தங்கரர்

அறிமுகம்

இந்த பழங்கால சமணக்கோவில் இராஜஸ்தான் பார்மர் மாவட்டம் ஜுனாவில் பார்மர் நகரத்திலிருந்து 42 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. ஜூனா பழைய பார்மர் ஆகும், இது பார் ராவால் கட்டப்பட்ட முக்கிய நகரமாகும், ஆனால் ராவத் பீமா ஆட்சியின் போது அவர்கள் பார்மரை புதிய நகரத்திற்கு மாற்றினர், அங்கு ஜூனா கடந்த புகழ் மற்றும் பழைய பாரம்பரியத்தின் இடிபாடுகளாக உள்ளது. இது பார்மரில் இருந்து 25 கிமீ தொலைவில் உள்ளது மற்றும் அதன் சமண கோவில் மற்றும் பழைய கோட்டைக்கு பெயர் பெற்றது. கோவிலுக்கு அருகிலுள்ள கல் தூணில் உள்ள கல்வெட்டுகளின்படி, ஜூனா மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது மற்றும் சிறிய ஏரியும் உள்ளது. இது ஏறக்குறைய 12 அல்லது 13 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோவில் பாழடைந்த நிலையில் உள்ளது மற்றும் கோவிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஒரு கல் தூணில் செதுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு இதை சமண கோவில் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. மலை உச்சியில் சுமார் 15 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு பழைய கோட்டை. அமைந்துள்ளது. இது தொடர்ச்சியான மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது, அதை ஒட்டி ஒரு சிறிய ஏரி அமைந்துள்ளது. ஜூனா பார்மர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய தீவு மலைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது.

காலம்

12 அல்லது 13 ஆம் நூற்றாண்டு

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் (ASI)

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

பார்மர்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

பார்மர் நிலையம்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஜோத்ப்பூர்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top