Monday Jun 17, 2024

சந்த்பூர் லட்சுமி நாராயண் கோவில், உத்தரபிரதேசம்

முகவரி

சந்த்பூர் லட்சுமி நாராயண் கோவில், அமா கெரா, சந்த்பூர், ஜஹஜ்பூர், லலித்பூர் உத்தரபிரதேசம் – 284403

இறைவன்

இறைவன்: லட்சுமி நாராயண்

அறிமுகம்

சந்த்பூர் கோவில்களின் குழுக்கள் இந்தியாவின் உத்தரபிரதேசத்தின் லலித்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்த்பூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பண்டைய சந்தேலா கால கோவில்களின் குழுக்கள் ஆகும். கோயில்கள் முக்கியமாக சிவன், விஷ்ணு மற்றும் சமண தீர்த்தங்கரர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதிகளில் சிதறிக்கிடக்கும் விரிவான தொல்பொருள் எச்சங்களுக்கு சந்த்பூர் பெயர் பெற்றது. இந்த கோவில் லட்சுமி நாராயணனாக விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையத்தால் கோவில்களின் குழு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நினைவுச்சின்னங்களாக பாதுகாக்கப்படுகிறது.

புராண முக்கியத்துவம்

லட்சுமி நாராயணன் கோவில் குழு சிதைந்த கோவில்களின் மிகப்பெரிய குழு. இந்த குழுவில் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இரண்டு கோவில்கள் உள்ளன. ஒரு கோவில் கருவறை மற்றும் நுழைவு மண்டபத்துடனும் மற்ற கோவில் மண்டபத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. கோவிலின் கருவறை முற்றிலும் சிதைந்துவிட்டது. கோவில் சிதறல்களால் கோவில் வளாகம் விரிவாக மூடப்பட்டுள்ளது. இடிபாடுகளுக்கிடையே அனுமனின் பெரிய உருவத்தைக் காணலாம். இடிபாடுகளுக்கிடையில் சிறிய கல்வெட்டும் உள்ளது. இக்குழு அனைத்து பக்கங்களிலும் சுற்று சுவரால் மூடப்பட்டுள்ளது

காலம்

1000 ஆண்டுகள் பழமையானது

நிர்வகிக்கப்படுகிறது

இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் (ASI)

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

ஜக்ஹலூன்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

ஜக்ஹலூன்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

லலித்பூர்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top