Saturday Jun 22, 2024

கோதாவாடா திரிகுடா சிவன் ஆலயம், தெலுங்கானா

முகவரி

கோதாவாடா திரிகுடா சிவன் ஆலயம் கோதாவாடா, வாரங்கல், தெலுங்கானா 506002

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

கரிம்நகர் நகரத்திலிருந்து வாரங்கல் அமைந்துள்ள கோதாவாடா சாலை வழியாக இந்த இடத்தை அனுகலாம். சாலையின் மறுபுறத்தில் மற்றொரு திரிகுடா சிவன் கோயில் உள்ளது. இரண்டு திரிக்குடா கோயில்களின் சாளுக்கிய மற்றும் காகத்தியா காலங்களில் இந்த இடத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. சலபஞ்சிகாக்களின் அழகிய உருவங்களைத் தாங்கி, காகத்தியா கலைப் பள்ளியின் எடுத்துக்காட்டுகள் இவை. இந்த சிவன் கோயில் முற்றிலும் பாழடைந்த நிலையில் உள்ளது. இங்கே மூலவராக சிவன் உள்ளார். கோயிலின் மையத்தில் உள்ள மண்டபத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், அதில் நான்கு தூண்களின் கொத்து உள்ளது.

காலம்

1000 – 2000 ஆண்டுகள் பழமையானது

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

வாரங்கல்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

வாரங்கல்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

கரிம்நகர்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top